Profil

Greentech er et energiselskab, som driver vedvarende energi-projekter og -anlæg.

Aktiviteter og teknologi
Greentechs aktiviteter omfatter følgende to teknologier:
> Vindenergi
> Solenergi

Markeder
Greentechs nuværende aktiviteter er beliggende i Danmark, Tyskland, Italien, Polen og Spanien.

Kapacitetsopbygning
Greentech har til hensigt at øge produktionskapaciteten gennem
> Fusioner og opkøb