Profil

Greentech jest spółką energetyczną zajmującą się wykorzystywaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Rodzaje działalności i technologie
Zakres działalności spółki Greentech obejmuje dwie technologie:
> Energia wiatrowa
> Energia słoneczna

Zasięg działania
Obecnie Greentech działa na terenie Danii, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii.

Zwiększanie mocy
Greentech zamierza zwiększać moce produkcyjne poprzez:
> Fuzje i przejęcia